Gebitsonderzoek

De eerste informatie over het paard en de mogelijke gebitsproblemen komen van de eigenaar/ruiter zelf. Uw opmerkingen over het eetgedrag of rijtechnische  zaken zijn voor mij een eerste indicatie. Daarna begin ik met een uitwendige controle van het hoofd, worden de snijtanden bekeken en de lagen afgetast. Ook hier kan al de nodige informatie uit gehaald worden.

Na het grondig spoelen van de mond wordt vervolgens een mondsper (speculum) ingedaan. Voor de paarden is dit vaak even een vreemde gewaarwording, echter wordt de sper snel geaccepteerd. Nu kan de mond van binnen worden bekeken en betast. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een sterke (hoofd)lamp en een mondspiegel.

Als alles bekeken is, worden de bevindingen met u besproken en vastgelegd op een gebitskaart. Hierna kan de behandeling beginnen.

Algemeen wordt geadviseerd om het gebit door een gebitsverzorger na te laten kijken voor het moment dat het paard beleerd gaat worden. Hiermee sluit u eventuele afwijkingen in de mond uit, die tijdens het beleren een voor het paard negatieve ervaring zou kunnen veroorzaken.

 

Behandeling 

Als het onderzoek is afgerond en vastgelegd op een gebitskaart, worden de geconstateerde afwijkingen verholpen. Meestal kan dat in één behandeling, echter bij jonge paarden of grote afwijkingen kan het wenselijk zijn om de behandeling niet in één keer af te werken. Dit wordt, voor dat de behandeling start, met de eigenaar besproken en vastgelegd op de gebitskaart.

De nodige correcties aan het gebit worden met behulp van vijlen verholpen. Om alle kiezen goed te kunnen behandelen wordt er gebruik gemaakt van meerdere vijlen, welke verschillen in lengte, dikte en vorm. Hier is er de keuze tussen handmatig en/of elektrisch vijlen.  Indien er met elektrisch gewerkt moet worden, wordt het paard altijd gesedeerd.

De keuze van gereedschap is afhankelijk van de diagnose. Doel is de afwijkingen te verhelpen en daarbij de meest prettige behandeling aan het paard te geven. Hieraan is de keuze van instrumentarium ondergeschikt.

Een behandeling duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Na de behandeling geef ik advies over de termijn waarop er een volgende controle plaats zou moeten vinden. Deze termijn is afhankelijk van onder andere de leeftijd, het gebruik van het paard en conditie van het gebit. In het algemeen wordt geadviseerd de behandeling jaarlijks te herhalen.